משנה תורה - ספר אהבה - הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י


הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה

יש בכללן חמש מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) להיות תפילין על הראש; (ב) לקושרן על היד; (ג) לקבוע מזוזה בפתחי השערים; (ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו; (ה) לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי תורה.  וביאור כל המצוות האלו בפרקים אלו.